Zde může být vaše reklama.

ANKETA VEČERNÍKU Kdo zavinil odsunutí velkého rozšíření parkovacích zón v Olomouci

Kdo zavinil odsunutí velkého rozšíření parkovacích zón v Olomouci

foto: Pavel Snášel/ olomouc.eu

14. 02. 2024 - 15:34

Před dvěma týdny oznámila radnice, že prozatím odkládá rozšíření zón placeného parkování, protože systém není dobře připraven.

 

Anketní otázka zní: Kdo je podle vás viníkem situace, kdy není v daném termínu plně funkční automatizovaný informační systém? Pakliže je viníkem externí dodavatel, měl by být nějak sankcionován?

Tomáš Pejpek, náměstek primátora, ProOlomouc a Piráti: Systém kontroly parkování tvoří dodávky systémů několika dodavatelů objednaných v rozmezí konce r. 2021 až počátku r. 2023 a jejich integrace. Zpoždění má víc příčin, od vnějších - opožděné dodávky čipů pro parkovací automaty - přes potíže s integracemi až po nedostatky ve smlouvách s dodavateli, kdy např. v jedné z důležitých smluv chybí sankce. Za podstatný problém považuji nedostatečnost popisu architektury a vlastností systému v začátku projektu.

Nyní se rozjíždí testovací provoz v zónách A+B. Rozšíření o zóny C se dotkne násobně více lidí a není dosud připraveno. Po potížích v uplynulém roce a na základě připomínek České parkovací asociace rozhodla rada města na můj návrh o kontrole architektury a ergonometrie celého systému.

Martin Major, zastupitel, SPOLU / ODS: Můj názor je dlouhodobě konzistentní – s navrženou parkovací politikou nesouhlasím, protože ji považuji za nedůsledně připravenou. Jsem přesvědčen, že rozšíření placených zón by problémy Olomouce neřešilo, jenom by je přesunulo do jiných ulic a čtvrtí. Viníků bude více, od firem, které nedodaly včas plně funkční součásti celého systému, po politiky, kteří stanovili takové tarifní zóny, k nimž pak měla v posudku výhrady i Česká parkovací asociace. Já proto odložení celé parkovací revoluce vítám. Vnímám jej jako šanci nespustit takový projekt, který obsahuje závažné chyby, a hledat komplexnější smysluplné řešení.

Petr Daněk / STAN a Zelení:  Problém s parkovací politikou má více rovin - návrh parkovacích zón a cen, legislativní rovina a hlavně IT. Pokud se jedná o nastavení jednotlivých zón nebo cenové politiky, jedná se do značné míry o politická rozhodnutí, o kterých se diskutovalo několik let. Rozšiřování zón se mělo spustit v tomto nastavení, byť třeba nedokonalém.

Větším problémem je nezprovozněný komplexní informační systém, kde zřejmě došlo k chybám buď při zadání zakázek nebo ve špatné koordinaci různých dodavatelů. Odpovědnost by vyvozena být měla, minimálně z důvodu, aby se stejné chyby neopakovaly. Parkovací politiku nutně potřebujeme.

Další články